Thành tựu quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong xây dựng CNXH từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

phóng thành công tàu vũ trụ.

B.

phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C.

chế tạo thành công bom nguyên tử.

D.

trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.