Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" là:

A.

Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

B.

Thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.

C.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

D.

Thắng lợi của cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.