Thầy giáo có 10 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có img1câu đại số và img2 câu hình học. Thầy gọi bạn Nam lên trả bài bằng cách chọn lấy ngẫu nhiên img3 câu hỏi trong img4 câu hỏi trên để trả lời. Hỏi xác suất bạn Nam chọn ít nhất có một câu hình học là bằng bao nhiêu?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Chọn ngẫu nhiên img1câu hỏi trong img2 câu hỏi thì số phần tử của không gian mẫu: img3. Gọi img4: “ chọn ít nhất có một câu hình học”, suy ra img5: “ không chọn được câu hình”. Có img6 cách chọn suy ra img7.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...