Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô viết công nông” bằng khẩu hiệu “Chính phủ cộng hoà dân chủ” là chủ trương của nghị quyết nào sau đây?

A.

Hội nghị trung ương Đảng lần 6

B.

Hội nghị trung ương Đảng lần 7

C.

Hội nghị trung ương Đảng lần 8

D.

Hội nghị quân sự Bắc Kì

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hội nghị trung ương Đảng lần 6

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.