Thể đa bội lẻ:

A.

không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

B.

có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

C.

có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n + 1.

D.

có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...