Thể loại văn học chủ yếu trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

A.

B.

Truyện ngắn

C.

Tiểu thuyết

D.

Thơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...