Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A.

Trồng cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới.

B.

Chăn nuôi đại gia súc.

C.

Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.

D.

Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.