Thế mạnh quan trọng về tự nhiên để phát triển công nghiệp ở khu vực đồi núi của nước ta là?

A.

Tập trung khá nhiều khoáng sản.

B.

Diện tích rừng lớn, nhiều đồng cỏ.

C.

Khí hậu thuận lợi, đất đai rộng lớn.

D.

Nhiều khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Thế mạnh quan trọng về tự nhiên để phát triển công nghiệp ở khu vực đồi núi của nước ta là tập trung nhiều khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.