Thế năng của chất điểm dao động điều hoà:

A.

phụ thuộc vào pha của dao động.

B.

tỉ lệ thuận với bình phương li độ dao động.

C.

bằng 0 tại vị trí cân bằng.

D.

đạt cực đại tại hai biên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thế năng của dao động điều hòa không phụ thuộc vào pha của dao động.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...