Thể tích của khối nón có chiều cao bằng img1 và bán kính đáy bằng img2 là:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thể tích của khối nón có chiều cao bằng img1 và bán kính đáy bằng img2 là img3.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.