Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r

A. 13πr2h.
B. πr2h.
C. 43πr2h.
D. 2πr2h.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.