Thể tích của một khối tứ diện đều cạnh bằng img1.  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1 

Gọi img2 là tâm mặt đáy img3 và img4 là trung điểm cạnh img5.

img6 là tứ diện đều nên img7.

img8 vuông tại img9 có: img10img11img12. img13.

Vậy thể tích khối tứ diện đều cần tìm là: img14 img15img16.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...