Thể tích hộp sọ tăng dần theo dẫn liệu: 600cm3, 900cm3, 1.000cm3, 1.400cm3, 1.700cm3 tương ứng với thứ tự các hóa thạch nào?

A.

Driôpitec - Ôxtralôpitec - người cổ Homo - Nêanđectan - Crômanhôn.

B.

Ôxtralôpitec - Pitêcantrôp - Xinantrôp - Heiđenbec - Nêanđectan.

C.

Homo habilis - Pitêcantrôp - Xinantrôp - Nêanđectan - Crômanhôn.

D.

Vượn người - người vượn - người cổ - người cận đại - người hiện đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Homo habilis - Pitêcantrôp - Xinantrôp - Nêanđectan - Crômanhôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.