Thể tích khối tròn xoay hình giới hạn bởi các đường: img1 quay quanh Ox có kết quả là:                                     

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

img1

Thể tích khôi tròn xoay cần tìm là:

img2 

Dùng casio để tính tích phân ta được kết quả img3

 Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...