Thể vàng tiết ra những chất nào?

A.

         Prôgestêron, GnRH.        

B.

         LH, FSH.

C.

         FSH, Ơstrôgen.

D.

         Prôgestêron và Ơstrôgen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thể vàng tiết ra hoocmon prôgestêron và estrôgen. Hai hoocmon này kích thích niêm mạc dạ con phát triển (dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH.

Vậy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...