Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3 và 0,05 mol NaHCO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra là:

A.

0,001 lít. 

B.

0,896 lít.

C.

2,240 lít.

D.

1,120 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,896 lít.

+ H+

0,06    0,06     0,06

nH+ = 0,1 − 0,06 = 0,04 (mol); Σ = 0,06 + 0,05 = 0,11 (mol).

 + H+  CO2↑ + H2O

0,04 ← 0,04 → 0,04

  = 0,04.22,4 = 0,896 (lít).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.