Theo bài đọc “Chương trình xiếc đặc sắc”, trong chương trình xiếc đặc biệt sẽ không có tiết mục nào dưới đây ?

A.

Khiêu vũ

B.

Xiếc nhào lộn

C.

Ảo thuật

D.

Xiếc thú

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.