Theo bài đọc “Cóc kiện trời”, em hiểu thế nào về cách sắp xếp lực lượng của Cóc ?
“Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên”

A.

Tuy Cóc có hình dáng nhỏ bé, xấu xí nhưng vô cùng thông minh và bản lĩnh.

B.

Cóc rất láu cá khi định trêu tức nhà Trời.

C.

Cóc muốn trở thành người chỉ huy đội quân tiến vào kiện Trời.

D.

Cóc muốn chứng tỏ với nhà Trời rằng nó rất giỏi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.