Theo bài đọc “Con cò”, sự vật nào không xuất hiện trong bức tranh thiên nhiên được miêu tả ?

A.

Con trâu

B.

Con cò

C.

Người đánh giậm

D.

Chim khách

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.