Theo bài đọc "Đôi bạn", câu nói dưới đây của người bố có ý nghĩa thế nào ?
“Người làng quê như thế đấy, con ạ. Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa. Cứu người, họ không hề ngần ngại.”

A.

Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người làng quê

B.

Khen ngợi hành động dũng cảm của Mến

C.

Ca ngợi tình cảm thủy chung của người thành phố

D.

Ca ngợi tình bạn giữa Mến và Thành

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.