Theo bài đọc “Dù sao trái đất vẫn quay !”, xưa kia con người có suy nghĩ nhầm lẫn như thế nào ?

A.

Trái đất là trung tâm của vũ trụ, còn mặt trời, mặt trăng quay xung quanh cái tâm này.

B.

Mặt trời là trung tâm vũ trụ, trái đất và các vì sao quay quanh mặt trời.

C.

Các vì sao là trung tâm của vũ trụ, mặt trăng và mặt trời quay xung quanh những vì sao đó.

D.

Mặt trăng là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và trái đất và muôn ngàn vì sao quay xung quanh mặt trăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.