Theo bài đọc “Em vẽ Bác Hồ”, bạn nhỏ đề dòng chữ gì dưới bức tranh ?

A.

Đời đời ơn Bác

B.

Biết ơn Bác Hồ

C.

Bác Hồ và thiếu nhi

D.

Bác Hồ kính yêu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.