Theo bài đọc “Ga-vrốt ngoài chiến luỹ”, mọi người trong nghĩa quân đã phản ứng như thế nào khi biết Ga-vrốt ra khỏi chiến luỹ để nhặt đạn ?

A.

Phản đối, bắt Ga-vrốt trở lại chiến luỹ ngay.

B.

Đi ra ngoài chiến luỹ cùng Ga-vrốt.

C.

Bảo vệ Ga-vrốt khi cậu ở ngoài chiến luỹ.

D.

Đưa thêm giỏ đựng đạn cho Ga-vrốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.