Theo bài đọc “Hoa học trò”, ai đã “vô tâm quên mất màu lá phượng” ?

A.

Cậu học trò

B.

Cô học trò

C.

Cô giáo

D.

Thầy giáo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.