Theo bài đọc “Người công dân số Một”, câu nói nào của anh Lê cho thấy anh luôn nghĩ đến chuyện về cuộc sống hàng ngày ?

A.

Anh Thành ! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể nhận việc đấy.

B.

Đúng ! Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. Nhưng … anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không ?

C.

Vì anh với tôi … chúng ta là công dân nước Việt.

D.

Vào làng Tây để có tên Tây, đi lại, ăn ở, làm việc, lương bổng như Tây … Anh đã làm đơn chưa ?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.