Theo bài đọc “Ông tổ nghề thêu”, vua Trung Quốc mời Trần Quốc Khái lên một cái lầu cao chơi rồi sai lính cất thang đi nhằm mục đích gì ?

A.

Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần Việt Nam xem ông có biết tìm thức ăn và cách xuống mặt đất an toàn không.

B.

Vua Trung Quốc muốn hãm hại sứ thần vì thấy ông quá tài giỏi, sẽ trở thành mối nguy hại cho Trung Quốc.

C.

Vua Trung Quốc muốn giam lỏng sứ thần không cho ông trở về quê nhà nữa.

D.

Vua Trung Quốc muốn mua chuộc sứ thần vì Trung Quốc rất cần những con người tài giỏi như Trần Quốc Khái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...