Theo bài đọc “Quà của đồng nội”, làng nào ở Hà Nội nổi tiếng với đặc sản cốm ?

A.

Làng Vòng

B.

Làng Ngọc Hà

C.

Làng Thạch Xá

D.

Làng Bát Tràng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.