Theo bài đọc “Sự tích chú Cuội cung trăng”, nhờ đâu mà Cuội có được vợ ?

A.

Một lần Cuội cứu được con gái phú ông nên được phú ông gả cô gái ấy cho.

B.

Một lần Cuội cứu được một cô gái và được cô gái ấy đồng ý lấy Cuội.

C.

Một lần Cuội cứu cô gái bị lạc trong rừng và cô gái ấy đồng ý theo Cuội về nhà làm vợ.

D.

Một lần Cuội cứu con gái của vua bị ốm và được vua phong làm phò mã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.