Theo bài “Mùa thảo quả”, chi tiết nào cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh ?

A.

Các phương án nêu ra đều đúng

B.

Qua một năm, những hạt thảo quả mới gieo trên đất rừng đã cao tới bụng người

C.

Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới

D.

Thoáng cái, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xoè lá, lấn chiếm không gian

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 - Giữ lấy màu xanh - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.