Theo bài tập đọc "Luôn nghĩ đến miền Nam", chị cán bộ miền Nam ra miền Bắc thăm hỏi sức khỏe Bác khi Bác bao nhiêu tuổi ?

A.

79 tuổi

B.

76 tuổi

C.

70 tuổi

D.

69 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...