Theo Đacuyn nguyên nhân tiến hóa là:

A.

Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong qúa trình phát triển cá thể.

B.

Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị trung tính không liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C.

Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

D.

Tác động của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động của động vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...