Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn luôn:

A.

Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện

C.

Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

D.

Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Theo định luật Jun – Len – Xơ nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở luôn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện. 

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...