Theo hiến pháp mới theo SCAP soạn thảo, về thể chế Nhật Bản là nước như thế nào?

A.

Quân chủ

B.

Quân chủ chuyên chế

C.

Cộng hòa.

D.

Quân chủ lập hiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quân chủ lập hiến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.