Theo lý thuyết, có bao nhiêu đặc điểm sau đây không đúng về sự di truyền của gen lặn gây bệnh trên NST X?

1. Nếu bố bị bệnh thì con gái luôn bị bệnh.

2. Nếu mẹ bình thường nhưng mang gen gây bệnh khì 50% số con trai mắc bệnh.

3. Nếu bố bình thường thì chắc chắn con gái không bị bệnh.

4. Bệnh thường gặp ở nam nhiều hơn ở nữ.

A.

3

B.

0

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính trạng di gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X di truyền chéo. Xét các phát biểu: I sai, người con gái có thể nhận alen trội từ mẹ nên không bị bệnh, II đúng, III đúng, IV đúng.

Vậy đáp án là A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...