Theo quan niệm hiện đại, nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình chọn lọc là:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến sôma.

C.

Đột biến giao tử.

D.

Đột biến tiền phôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đột biến gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.