Theo quan niệm hiện đại, vai trò chủ yếu của quá trình đột biến trong tiến hoá là

A.

phân hóa khả năng sinh sản của quần thể gốc.

B.

tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp.

C.

tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp.

D.

làm thay đổi giá trị thích nghi của các kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quá trình đột biến đã tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.