Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện về

A.

nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

B.

ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

C.

khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

D.

bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện về khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

Vì vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.