Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò của rừng đối với môi trường ,độ che phủ rừng ở nước ta phải đạt là:

A.

40%.                

B.

45-50%.                

C.

70-80%.                

D.

100%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.