Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam, Mĩ chiếm vùng lãnh thổ nào của nước Đức?

A.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây.

B.

Vùng lãnh thổ phía Đông

C.

Vùng lãnh thổ phía Nam

D.

Vùng lãnh thổ phía Tây Bắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vùng lãnh thổ phía Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.