Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là một bazơ khi nó:

A.

Cho một electron.

B.

Nhận một electron.

C.

Cho một proton.

D.

Nhận một proton.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhận một proton.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.