Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31 . Biểu thức xác định λ31 là:

A.

λ31 = λ32 - λ21.

B.

.

C.

λ31 = λ32 + λ21.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có:  = E3 – E1 = EM – EK (1)

 = E3 – E2 = EM – EL (2)

 = E2 – E1 = EL – EK (3). Cộng vế với vế của (2) và (3) ta được:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...