Theo truyện “Ông ngoại”, vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên ?

A.

Tất cả các phương án nêu ra đều đúng

B.

Vì ông dạy bạn những chữ cái đầu tiên

C.

Vì ông dẫn bạn đi mua sách vở, hướng dẫn cách bọc nhãn, pha mực

D.

Vì ông là người dẫn bạn đến trường, cho bạn gõ vào chiếc trống và nghe những âm thanh đầu tiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.