Thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. img1 (đỏ), img2 (lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?          

A.

9 vân đỏ, 7 vân lam.

B.

7 vân đỏ, 9 vân lam.

C.

4 vân đỏ, 6 vân lam.

D.

6 vân đỏ, 4 vân lam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

k1img1= k2img2 Hay k1img3 = k2img4 => 4k1=3k2 => k1 = 3, 6, 12, … k2 = 4, 8, 12 ....  => số vân đỏ : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 => 7 đỏ.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.