Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?         

A.

A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.

B.

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

C.

C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

D.

D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A.       img1 

B.       img2 

C.       Không xảy ra phản ứng.

D.       img3     

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...