Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền.

B.

Thềm lục địa phía bắc và phía nam nông, mở rộng.

C.

Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.

D.

Thềm lục địa ở miền Trung thu hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm “đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng“ vì đường bờ biển Nam Trung Bộ của nước ta khúc khuỷu ( Atlat trang 13-14).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...