Thiên tai gây thiệt hại lớn nhất cho dân cư vùng ven biển nước ta là:

A.

Sạt lở bờ biển.

B.

Động đất.        

C.

Bão.

D.

Cát bay.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Thiên tai gây thiệt hại lớn nhất cho dân cư vùng ven biển nước ta là bão, bão xảy ra hằng năm với diễn biến ngày càng phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và của.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.