thời điểm mà chất cần xác định nồng độ tác dụng hết với dung dịch chuẩn gọi là:

A.

Điểm cuối

B.

điểm tương đương   

C.

Điểm kết thúc

D.

điểm ngừng chuẩn độ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

điểm tương đương     

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.