Thời gian của giai đoạn sơ nhiễm HIV là

A.

1 ngày đến 2 ngày.

B.

2 tuần đến 3 tháng.

C.

khoảng 1 năm.

D.

1 năm đến 10 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 tuần đến 3 tháng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...