Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là:

A.

Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh).

B.

Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).

C.

Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).

D.

Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Béc-lin (Đức).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...