Thời Lý - Trần - Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào?

A.Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ biên cương
B.Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.
C.Giữ lệ thần phục, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
D.Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Đáp án: C
Lời giải: với nước lớn phương Bắc. Quan hệ hòa hiếu. Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) - Lịch sử 10 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.